Part 10

Deadline: 21.11.2019

In the tenth part of the course we introduce handling collections with streams. You'll learn how to create a stream from a collection, filter the values of a stream, transform the values of a stream, and collect values of a stream to another collection. We introduce the concept lambda expression, and you'll learn to use it in your programs. You will also learn how to order objects using the Java Comparable interface, and some other useful techniques like regular expressions, enumerate type and iterator.

Only the exercises for this part are currently available in English!

You are not logged in. Some parts of the material are only for logged in users. You can log in here:

Yllä oleva sisällysluettelo sisältää kurssin kymmenennen osan aihealueet. Kukin kurssin osa on suunniteltu siten, että siinä on työtä yhden viikon ajaksi. Kuhunkin kurssin osaan on hyvä varata reilusti yli kymmenen tuntia aikaa, riippuen aiemmasta tietokoneen käyttökokemuksesta. Ohjelmointia aiemmin kokeilleet saattavat edetä materiaalissa aluksi nopeamminkin.

Loading...